Main menu

Talkort – I

Den här övningen är lämplig som introduktion av arbetet med stödord. På ett kopieringsunderlag ges här förslag på lämplig text. För att eleverna ska känna att de verkligen behärskar metoden, behövs fler övningstillfällen på den här inledande nivån och då är det bra att använda arbetsgången i ”Talkort I” utifrån egna, passande faktatexter.
Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen

Material: Enkel, kort faktatext (se kopieringsunderlag) om cirka 6-10 meningar på tavlan (smartboard etc.) samt samma text uppkopierad till alla elever och talkort i A6-format. (Som talkort används vanliga A4-ark som delats i fyra lika stora delar.)


Arbetsmodell: Läs långsamt igenom texten tillsammans, minst två gånger. Be eleverna läsa den första meningen och välja ut det absolut viktigaste ordet. Eleverna kommer med förslag och gruppen enas om vilket ord som ska väljas med handuppräckning. Ibland är valet självklart och ibland finns det flera ord som är lika viktiga och då tar man med några fler ord. Ta en diskussion om vilka ord som är betydelsebärande i en text. Har man någon nytta av t ex ”är, en, och, det” eller ska man välja ord som ”stannfågel, örontofsar, 1-6 ägg”? Stryk under ordet/orden som valdes och fortsätt att arbeta med texten, en mening i taget.
Sedan skriver eleverna först en rubrik överst på sina talkort och därefter för de över de understrukna orden i en spalt under rubriken. Skriv samtidigt rubrik och stödord på tavlan.
Alla läser på nytt igenom originaltexten. Ta sedan bort texten från tavlan. Eleverna har fortfarande sin faktatext framför sig och läraren återberättar texten med hjälp av stödorden. Fråga eleverna om det blev precis likadant som i originaltexten. Diskutera om det spelar någon roll om det återberättade inte blir exakt som ursprungstexten.
Eleverna tränar därefter på att återberätta texten med hjälp av sina talkort, först enskilt och sedan parvis. Slutligen redovisar eleverna för läraren enskilt eller i par.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Om Retorik i skolan

Om författarna

Ladda ner

Övningar

Dela och sprid

FacebookTwitterRSS