Main menu

Artikelöversikt

Tag Archives: turtagning

Att skapa en berättelse utifrån en bild – i par

Gruppstorlek: Par Material: Förbered så många bilder att de räcker till antalet par i klassen. Arbetsmodell: Bilda par och förse varje par med en bild. Variera och se till att alla får arbeta med alla. Börja med att varje par tyst tittar på sin bild i någon minut. Den tysta stunden är mycket viktig för…

Tjugo frågor

Precis som i ”Vem är jag” ska eleverna ställa ja- och nejfrågor. En viktig skillnad mellan övningarna är, att i den föregående är alla aktiva samtidigt, men i ”Tjugo frågor” är det en elev som är i centrum medan övriga elever turas om att ställa frågor till den här eleven. Gruppstorlek. Helklass Arbetsmodell. En elev…

Jag gillar att…

Några elever tar ofta stor del av talutrymmet. I den här övningen ska man öva sig på att uttrycka sig kortfattat och tyst vänta på sin tur. Övningen är därför utpräglat formaliserad: påstående → fråga → svar. Samma mönster upprepas övningen igenom. Deltagarna måste formulera sig kort. Det finns inget utrymme för långa förklaringar. Öva…

Russin

Den här övningen tränar inte enbart turtagning utan är även fantasiskapande. Gruppstorlek: Hela gruppen/klassen Material: Russin Arbetsmodell: Klassen sitter i en ring. Bjud alla på russin. Läraren säger förslagsvis så här: – Alla har någon gång ätit russin. När ni var mindre och gick på dagis och skulle på utflykt, var det säkert många som…

Om Retorik i skolan

Om författarna

Ladda ner

Övningar

Dela och sprid

FacebookTwitterRSS