Main menu

Artikelöversikt

Tag Archives: tankekarta

Gör en tankekarta

Tankekarta, som också kallas minneskarta eller mindmap, är mycket användbar när man arbetar med minnesteknik. Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen, individuellt och parvis Material: Liggande A4-ark och enkla, korta faktatexter Arbetsmodell: Börja med att presentera arbetet i helklass på tavlan. (I det här exemplet använder vi oss av samma text och samma stödord som i ”Talkort –…

Om Retorik i skolan

Om författarna

Ladda ner

Övningar

Dela och sprid

FacebookTwitterRSS