Main menu

Artikelöversikt

Tag Archives: självkänsla

Att skapa en berättelse utifrån en bild – tillsammans

Gruppstorlek: Hela gruppen/klassen Material: Vald bild, till exempel affisch, poster eller PowerPoint att visa på tavlan Arbetsmodell: Börja med att tyst titta på bilden i någon minut. Den tysta stunden är mycket viktig för att alla ska få chansen att fundera över vad de ser på bilden. Därefter ska varje elev säga något om den.…

Njut av goda ord

Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen och par Material: Tidtagarur Arbetsmodell: Placera ut lika många stolar som elever i två rader mitt emot varandra. Se till att det finns ett tomutrymme mellan stolarna i varje rad (rad A och rad B).  Stolarna mitt emot varandra ska stå på så bekvämt ”pratavstånd” att elev A och elev B nästan…

Jag gillar att…

Några elever tar ofta stor del av talutrymmet. I den här övningen ska man öva sig på att uttrycka sig kortfattat och tyst vänta på sin tur. Övningen är därför utpräglat formaliserad: påstående → fråga → svar. Samma mönster upprepas övningen igenom. Deltagarna måste formulera sig kort. Det finns inget utrymme för långa förklaringar. Öva…

Du är bra

Enligt Quintilianus ska barnet få beröm och uppmuntran. Det får eleverna i den här övningen, som går ut på att stärka deras självkänsla. Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen Arbetsmodell: En förutsättning för att lyckas väl med övningen ”Du är bra” är, att eleverna känner till många adjektiv som anger positiva egenskaper. Brainstorma tillsammans fram så många sådana…

Om Retorik i skolan

Om författarna

Ladda ner

Övningar

Dela och sprid

FacebookTwitterRSS