Main menu

Artikelöversikt

Tag Archives: röst

För lite, för mycket, lagom?

Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen Material: Korta roliga historier exempelvis Bellmanhistorier. Arbetsmodell: Läraren framför samma roliga historia på tre olika sätt. 1) Läraren står stel som en pinne och ansiktet är som hugget i sten. Rösten är helt tonlös och ingenting betonas, när han/hon berättar historien. 2) Historien framförs helt hysteriskt. Gesterna är överdrivna, kroppsspråket är vilt,…

Visa en känsla med kroppsspråk och röst

Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen; 4/5-grupper Material: Olika känsloadjektiv och meningar Arbetsmodell: Det här är en övning i tre delar. a) Visa de olika känslorna, en efter en, enbart med mimik. Be eleverna härma och visa känslorna på samma sätt. Dela in klassen i grupper om 4-5 elever. Be gärna eleverna komma med förslag på fler känslor…

Betona – bli tydlig

Om man betonar sina huvudord, så blir det tydligt för lyssnaren att de är viktiga. En entonig röst lyckas inte betona det väsentliga. Med hjälp av övningar kan man träna upp förmågan. Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen Material: Meningar, där huvudorden är understrukna. Gör gärna fler meningar. Arbetsmodell: Läs meningarna tillsammans och diskutera vad som händer, när…

Artikulation – vokaler

Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen, parövning Material: Korta dikter, ramsor eller sångverser. En gemensam vers på tavlan att börja med. Arbetsmodell: Börja med att körläsa den gemensamma versen. Därefter läser man versen tillsammans, men man slopar alla konsonanter. Man glider från vokal till vokal utan att hacka. Det är svårt och man behöver säkert upprepa övningen några…

En röd räv rensar rönnbär

Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen Material: Tungvickningsramsor på tavlan och små speglar Arbetsmodell: Öva tungvrickningsramsor tillsammans. An­vänd speglar och uppmärksamma munnens och tungans rörelser. Säg ramsorna långsamt med överdriven artikulation och öka farten efterhand. Ett tips är att koncentrera sig på bokstaven ”r”. Får man till bra ”r” brukar resten följa med av sig självt. Hur många…

Om Retorik i skolan

Om författarna

Ladda ner

Övningar

Dela och sprid

FacebookTwitterRSS