Main menu

Artikelöversikt

Tag Archives: respons

Nyhetssändning

Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen delas in i grupper om 4-5 elever. Material: Samla nyheter från lokalpress, rikstidningar, TV och/eller internet. Man behöver för det mesta hjälpa yngre elever med bearbetningen, så att språket blir begripligt för dem. Var noga med att understryka att de själva måste förstå vad de säger innan de redovisar för andra. Arbetsmodell:…

Talkshow

Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen delas in i grupper om 4-5 elever. Arbetsmodell: Med kända talkshows som förebild arbetar varje grupp ihop sin egen show. Prata om vilka talkshows eleverna brukar titta på. Titta på någon talkshow tillsammans och diskutera sedan hur den är upplagd. Vad gör programledaren som är bra? Hur skapar han/hon kontakt med sina…

Veckans nyheter

Att använda sig av nyheter när man tränar redovisningar är ett bra tillfälle att skapa intresse för omvärlden. Genom att låta två elever/vecka vara ansvariga för uppgiften nås dubbla syften: regelbunden träning samt koll på nyhetsflödet. Gruppstorlek: Två elever Material: Nyheter från tidningar, internet, TV samt talkort. (Arbetet underlättas om man har tillgång till texter…

Fotografiet 2 – Presentationsövning med lyssnaren, inte talaren, i fokus

Använd gärna den här övningen som en av de första, där eleverna får göra en presentation inför klassen. Det känns tryggt att få ingå i en grupp, vilket avdramatiserar att tala inför gruppen. Här är det lyssnaren – inte talaren – som står i fokus vid responsarbetet. Talaren kommer alltså ur fokus och arbetsmodellen gör,…

Om Retorik i skolan

Om författarna

Ladda ner

Övningar

Dela och sprid

FacebookTwitterRSS