Main menu

Artikelöversikt

Tag Archives: respekt

Spelregler för lyssnaren

Vad bör en god lyssnare tänka på för att underlätta och vara ett stöd för talaren? I den här övningen tar klassen fram gemensamma regler, som de brukar vara väldigt duktiga på att försöka leva upp till. Övningen bör göras i början av varje läsår. När eleverna arbetar med retorik utvecklas deras sätt att tänka…

Klassråd

Uppmärksamma eleverna på, att vid ett klassråd tränar man på att framföra sin åsikt och argumentera för den. Det gäller att kunna argumentera för att finna gehör och få sin vilja igenom och att också få andra att respektera ens åsikter. Man röstar och följer de demokratiska spelreglerna precis som de fria männen gjorde under…

Om Retorik i skolan

Om författarna

Ladda ner

Övningar

Dela och sprid

FacebookTwitterRSS