Main menu

Artikelöversikt

Tag Archives: minnesteknik

Snigeln

Det var en gång en snigel som skulle krypa över en väg. Det tog en hel vecka och just när han hade hunnit över, så föll ett stort träd tvärs över vägen. Då sa snigeln: ”Vilken tur att det inte hände förra veckan, för då skulle jag ha varit död nu.” Gruppstorlek: Klassen/gruppen delas in…

Talkort – Steg II

Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen delas in i par Material: Enkla faktatexter (helst 4-5 olika texter att välja bland), talkort i A6-format Arbetsmodell: Eleverna arbetar parvis med texterna på samma sätt som i Talkort – Steg I. När eleverna har tagit ut sina stödord visar de läraren och diskuterar om de valda orden är betydelsefulla för att komma…

Talkort – Steg III

Här skärper vi utmaningen och går från parvis redovisning till gruppredovisning. Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen, parvis och i smågrupper om 4-5 elever Material: Enkla faktatexter (helst 4-5 olika texter att välja bland), talkort i A6-format Arbetsmodell: Eleverna arbetar enskilt med sina texter på samma sätt som i ovanstående övningar och visar/diskuterar individuellt med läraren. Momentet när…

Talkort – Variant: Utvidgad övning med turtagning och reflektion

Nu lägger vi till momentet turtagning (se steg 2), och kombinerar detta med arbetet med talkort i 4-grupper. Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen, parvis och 4-grupp Material: Faktatexter från aktuellt so- eller no-ämne, talkort i A6-format Arbetsmodell: Eleverna arbetar parvis med sina texter på samma sätt som i ovanstående övningar. Paret tränar tillsammans och redovisar för varandra.…

Gör en tankekarta

Tankekarta, som också kallas minneskarta eller mindmap, är mycket användbar när man arbetar med minnesteknik. Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen, individuellt och parvis Material: Liggande A4-ark och enkla, korta faktatexter Arbetsmodell: Börja med att presentera arbetet i helklass på tavlan. (I det här exemplet använder vi oss av samma text och samma stödord som i ”Talkort –…

Klädstreck

Vissa elever upplever att tankekartor är röriga att följa och för dem kan den här modellen vara ett lättare alternativ. Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen, individuellt Material: Liggande A4-ark och enkla, korta faktatexter Arbetsmodell: Börja med att presentera arbetet i helklass på tavlan. Rita ett klädstreck med handdukar hängande i en prydlig rad. Utgå gärna från någon…

Om Retorik i skolan

Om författarna

Ladda ner

Övningar

Dela och sprid

FacebookTwitterRSS