Main menu

Artikelöversikt

Tag Archives: minne

Gör en tankekarta

Tankekarta, som också kallas minneskarta eller mindmap, är mycket användbar när man arbetar med minnesteknik. Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen, individuellt och parvis Material: Liggande A4-ark och enkla, korta faktatexter Arbetsmodell: Börja med att presentera arbetet i helklass på tavlan. (I det här exemplet använder vi oss av samma text och samma stödord som i ”Talkort –…

Klädstreck

Vissa elever upplever att tankekartor är röriga att följa och för dem kan den här modellen vara ett lättare alternativ. Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen, individuellt Material: Liggande A4-ark och enkla, korta faktatexter Arbetsmodell: Börja med att presentera arbetet i helklass på tavlan. Rita ett klädstreck med handdukar hängande i en prydlig rad. Utgå gärna från någon…

Talkort – I

Den här övningen är lämplig som introduktion av arbetet med stödord. På ett kopieringsunderlag ges här förslag på lämplig text. För att eleverna ska känna att de verkligen behärskar metoden, behövs fler övningstillfällen på den här inledande nivån och då är det bra att använda arbetsgången i ”Talkort I” utifrån egna, passande faktatexter. Gruppstorlek: Hela…

Om Retorik i skolan

Om författarna

Ladda ner

Övningar

Dela och sprid

FacebookTwitterRSS