Main menu

Artikelöversikt

Tag Archives: mimik

Visa en känsla med kroppsspråk och röst

Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen; 4/5-grupper Material: Olika känsloadjektiv och meningar Arbetsmodell: Det här är en övning i tre delar. a) Visa de olika känslorna, en efter en, enbart med mimik. Be eleverna härma och visa känslorna på samma sätt. Dela in klassen i grupper om 4-5 elever. Be gärna eleverna komma med förslag på fler känslor…

Om Retorik i skolan

Om författarna

Ladda ner

Övningar

Dela och sprid

FacebookTwitterRSS