Main menu

Artikelöversikt

Tag Archives: förväntningar

”Snöbollskrig” – en övning om förväntningar

Gruppstorlek: Hela gruppen/klassen Material: En klassuppsättning A4-ark Arbetsmodell: Alla elever får var sitt A4-ark. På arket ska de skriva tre förväntningar de har inför kommande läsår eller termin genom att besvara följande frågor som läraren skriver på tavlan: 1. Vad vill du lära dig? 2. Hur vill du vara a) som elev och b) som…

Om Retorik i skolan

Om författarna

Ladda ner

Övningar

Dela och sprid

FacebookTwitterRSS