Main menu

Artikelöversikt

Tag Archives: berättelse

Vad skulle du göra om..?

Detta är en kom-igång-övning med syfte att skapa ett gott klimat i gruppen. Grundövningen går bra att göra med yngre elever, medan varianten passar bättre med elever som är något äldre. Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen. Material: Lappar i två färger, ca A6-storlek. Arbetsmodell: Dela ut lapparna i en av färgerna och be eleverna skriva och avsluta…

Det visste du inte om mig

Gruppstorlek: a) Hela klassen/gruppen b) Smågrupper om 3-4 elever Material: Pennor och papper Arbetsmodell: a) Var och en skriver en ”hemlig” sak, eller åtminstone något ganska okänt om sig själv på sitt papper. (Det kan vara allt från favoritfärg till hemliga drömmar.) b) Läraren samlar in lapparna och gör grupper med 3-4 elever i varje…

Sinnesintryck I

Gruppstorlek: a) Hela klassen/gruppen + enskilt b) Par Material: A4-ark, pennor Arbetsmodell: a) Gör fem spalter på tavlan med rubrikerna: Syn-Lukt-Hörsel-Känsel-Smak. Eleverna skriver likadant på ett liggande A4-ark. Läraren väljer ett tema, t ex sommarlov och säger: ”När du tänker på ditt sommarlov, vad är det då du ser framför dig?” (Det blå tältet vid…

Sinnesintryck II

Gruppstorlek: a) Hela klassen/gruppen + enskilt b) Par Arbetsmodell: Följ arbetsgången i Sinnesintryck I fram till b) ”Nästa moment…”, när det är dags att parvis berätta för varandra. Den som lyssnar får då till uppgift att ge respons på berättelsen genom att kommentera och ställa öppna följdfrågor på tre olika sinnen. Exempel: ”När jag hör…

Sinnesintryck III

Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen Arbetsmodell: Samla tillsammans en ”bank” på tavlan med ämnen som de flesta kan berätta något om, till exempel min bästa dag, min värsta dag, mitt favoritdjur, mitt stora intresse, min hobby, när jag städar mitt rum. Alla sitter tysta några minuter och funderar över vilket ämne de ska berätta om och vad de…

Att skapa en berättelse utifrån en bild – tillsammans

Gruppstorlek: Hela gruppen/klassen Material: Vald bild, till exempel affisch, poster eller PowerPoint att visa på tavlan Arbetsmodell: Börja med att tyst titta på bilden i någon minut. Den tysta stunden är mycket viktig för att alla ska få chansen att fundera över vad de ser på bilden. Därefter ska varje elev säga något om den.…

Att skapa en berättelse utifrån en bild – Variant

Variant på övningen Att skapa en berättelse utifrån en bild – i par Paren splittras och varje elev får en ny partner att berätta historien för. När elev A har berättat sin historia, ställer elev B – lyssnaren – tre öppna frågor om historien till elev A, som sedan svarar på dem. Därefter byter eleverna…

Att skapa en berättelse utifrån en bild – i par

Gruppstorlek: Par Material: Förbered så många bilder att de räcker till antalet par i klassen. Arbetsmodell: Bilda par och förse varje par med en bild. Variera och se till att alla får arbeta med alla. Börja med att varje par tyst tittar på sin bild i någon minut. Den tysta stunden är mycket viktig för…

Skicka vidare

Gruppstorlek: 12-14 elever Material: Talpinne eller magisk sten (eller någon lämplig sak som läraren och/eller klassen har valt). Arbetsmodell: Eleverna sitter i ring. Berätta för dem att de tillsammans ska skapa en så intressant och spännande berättelse som möjligt.  Man får tala när man fått talpinnen från den som haft ordet före en själv i…

Om Retorik i skolan

Om författarna

Ladda ner

Övningar

Dela och sprid

FacebookTwitterRSS