Main menu

Artikelöversikt

Tag Archives: berätta

Att skapa en berättelse utifrån en bild – tillsammans

Gruppstorlek: Hela gruppen/klassen Material: Vald bild, till exempel affisch, poster eller PowerPoint att visa på tavlan Arbetsmodell: Börja med att tyst titta på bilden i någon minut. Den tysta stunden är mycket viktig för att alla ska få chansen att fundera över vad de ser på bilden. Därefter ska varje elev säga något om den.…

Att skapa en berättelse utifrån en bild – Variant

Variant på övningen Att skapa en berättelse utifrån en bild – i par Paren splittras och varje elev får en ny partner att berätta historien för. När elev A har berättat sin historia, ställer elev B – lyssnaren – tre öppna frågor om historien till elev A, som sedan svarar på dem. Därefter byter eleverna…

Den berättande läraren

För att bli en god lyssnare måste man få många tillfällen att lyssna på bra berättare. Ett tips för att utveckla elevernas lyssnande är att ha en återkommande sago/berättarstund i klassen. Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen Material: Lappar med titlar på förslagsvis 3-5 sagor (välj gärna själv sagor som passar för gruppen och situationen). Askar att lägga…

Nycklar

Gruppstorlek: Hela gruppen/klassen Material: Så många nycklar, helst av olika utseende, att de räcker till hela gruppen. Arbetsmodell: Ge eleverna var sin nyckel och säg: – Nu ska du berätta en kort historia om din nyckel. Vart leder den? Är det nyckeln till ett hemligt rum? Är det nyckeln till en skatt? Vad finns bakom…

Om Retorik i skolan

Om författarna

Ladda ner

Övningar

Dela och sprid

FacebookTwitterRSS