Main menu

Artikelöversikt

Tag Archives: ämne

Mitt tal 1

Den här övningen, ”Mitt tal”, påminner om den individuella öv­ningen ”En intressant upplevelse 1” ovan. Skillnaden är, att elev­erna där är mer styrda vid valet av specifikt ämne, medan de här i stället fritt väljer sitt specifika ämne utifrån det generella ämnet. Övningen återkommer och byggs ut i del 2-7 i partes­modellen. Gruppstorlek: Enskilt Material:…

En intressant upplevelse 1

Gruppstorlek: Enskilt Material: ”Frågor för eleverna att ställa sig” på smartboard, PP etc. Tillgång till arbetsblad med ”De sju frågorna” och ”FAMN”. Tidsåtgång: Ca 20 minuter + tid för diskussion med läraren. Arbetsmodell: Eleverna får veta att det generella syftet är att hålla ett tal om ”en intressant upplevelse som på något sätt förändrat dem”…

Ämne och målgrupp

Gruppstorlek: Grupper om tre eller fyra elever Material: ”Frågor för eleverna att ställa sig”: Kort med ämnen och kort med målgrupper att dra, ett ämne och en målgrupp per kort: Tidsåtgång: 10-15 minuter för gruppdiskussionen + tid för genomgång av gruppernas svar. Arbetsmodell: Bilda nya grupper om 3-4 elever. Korten blandas väl och varje grupp…

Om Retorik i skolan

Om författarna

Ladda ner

Övningar

Dela och sprid

FacebookTwitterRSS