Main menu

Artikelöversikt

Steg 9 · Röst – nervositet – andning & avslappning

Steg 9 handlar om röst – nervositet – andning & avslappning och är en fortsättning på steg 7 om framförandet.

För lite, för mycket, lagom?

Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen Material: Korta roliga historier exempelvis Bellmanhistorier. Arbetsmodell: Läraren framför samma roliga historia på tre olika sätt. 1) Läraren står stel som en pinne och ansiktet är som hugget i sten. Rösten är helt tonlös och ingenting betonas, när han/hon berättar historien. 2) Historien framförs helt hysteriskt. Gesterna är överdrivna, kroppsspråket är vilt,…

Visa en känsla med kroppsspråk och röst

Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen; 4/5-grupper Material: Olika känsloadjektiv och meningar Arbetsmodell: Det här är en övning i tre delar. a) Visa de olika känslorna, en efter en, enbart med mimik. Be eleverna härma och visa känslorna på samma sätt. Dela in klassen i grupper om 4-5 elever. Be gärna eleverna komma med förslag på fler känslor…

Betona – bli tydlig

Om man betonar sina huvudord, så blir det tydligt för lyssnaren att de är viktiga. En entonig röst lyckas inte betona det väsentliga. Med hjälp av övningar kan man träna upp förmågan. Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen Material: Meningar, där huvudorden är understrukna. Gör gärna fler meningar. Arbetsmodell: Läs meningarna tillsammans och diskutera vad som händer, när…

Artikulation – dubbelvikt tunga

Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen, parövning Material: Korta dikter, ramsor eller sångverser. Börja med en gemensam vers på tavlan. Arbetsmodell: Börja med att körläsa den gemensamma versen. Därefter ska alla dubbelvika tungan. Vik den neråt mot den undre gommen innanför tandraden. Alla läser versen med dubbelvikt tunga. Försök att läsa så tydligt det går. Jobba med läpparna,…

Variation på Artikulation – dubbelvikt tunga

I den här övningen tränar man, förutom artikulation, på att hitta rytmen och flytet. Ett tips är att göra den här övningen på en musiklektion. En annan idé är att eleverna själva skriver en rimmad vers/skapar en rapp utifrån den här övningen. Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen Material: Rimmad vers. Förslag: Lennart Hellsings böcker på rimmad vers…

Artikulation – vokaler

Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen, parövning Material: Korta dikter, ramsor eller sångverser. En gemensam vers på tavlan att börja med. Arbetsmodell: Börja med att körläsa den gemensamma versen. Därefter läser man versen tillsammans, men man slopar alla konsonanter. Man glider från vokal till vokal utan att hacka. Det är svårt och man behöver säkert upprepa övningen några…

Andningsövning I

Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen Arbetsmodell: Det enklaste sättet att själv kontrollera om man verkligen andas med magen är att ligga på rygg och placera händerna på magen. Då kan man känna hur magen höjs och sänks i takt med andetagen. Därför är det en fördel om man har möjlighet att möblera, så att alla kan ligga…

Andningsövning II

Den här övningen går ut på att få tillräckligt mycket luft för att kunna säga det man har tänkt säga. Samtidigt fortsätter man att träna på att andas med hjälp av magen. Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen Arbetsmodell: Precis som i förra övningen ska övningen genomföras liggande respektive sittande och stående. Säg: – Hur långt kan du…

Mötet på berget

En avslappningsövning som även övar förmågan att skapa inre bilder. Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen Arbetsmodell: Klassen ligger eller sitter. Det ska finnas tillräckligt med utrymme mellan eleverna så de inte stör varandra. Läs långsamt och gör då och då uppehåll, så att eleverna får tid att fantisera. Läs: – Kontrollera så att du har så mycket…

Om Retorik i skolan

Om författarna

Ladda ner

Övningar

Dela och sprid

FacebookTwitterRSS