Main menu

Artikelöversikt

Steg 4 · Skapa berättelser

Steg 4 handlar om att skapa berättelser.

Att skapa en berättelse utifrån en bild – tillsammans

Gruppstorlek: Hela gruppen/klassen Material: Vald bild, till exempel affisch, poster eller PowerPoint att visa på tavlan Arbetsmodell: Börja med att tyst titta på bilden i någon minut. Den tysta stunden är mycket viktig för att alla ska få chansen att fundera över vad de ser på bilden. Därefter ska varje elev säga något om den.…

Att skapa en berättelse utifrån en bild – Variant

Variant på övningen Att skapa en berättelse utifrån en bild – i par Paren splittras och varje elev får en ny partner att berätta historien för. När elev A har berättat sin historia, ställer elev B – lyssnaren – tre öppna frågor om historien till elev A, som sedan svarar på dem. Därefter byter eleverna…

Att skapa en berättelse utifrån en bild – i par

Gruppstorlek: Par Material: Förbered så många bilder att de räcker till antalet par i klassen. Arbetsmodell: Bilda par och förse varje par med en bild. Variera och se till att alla får arbeta med alla. Börja med att varje par tyst tittar på sin bild i någon minut. Den tysta stunden är mycket viktig för…

Ögonkontakt

Det här stegets trygghets- och kom-igång-övningar för ett harmoniskt, tillåtande klassrumsklimat ägnas åt att våga ta ögonkontakt med varandra. I vår kultur är en viktig del av den sociala kompetensen att möta varandra med blicken. Det visar att vi respekterar och är öppna inför varandra; vi ger varandra positiva impulser och skickar signaler om att…

Ögonfärg i rad

Gruppstorlek: Hela gruppen/klassen Arbetsmodell: Alla elever ställer sig med ansiktena vända mot ett fönster, om det är möjligt. Ljuset från fönstret gör att ögonfärg och nyanser framträder tydligare, vilket är en fördel. Uppgiften är att utforska varandras ögonfärg och placera sig så, att eleven med ljusaste ögonfärgen ställer sig längst till vänster och eleven med…

Ögonkontakt i rad

Gruppstorlek: Hela gruppen/klassen Arbetsmodell: Eleverna behåller sin position från föregående övning. De ska stå så långt till vänster som möjligt framför fönstret framifrån sett, så att det finns tomutrymme till höger om eleven längst ut på högerkanten. Eleven längst till vänster (elev 1) ställer sig så att han/hon är vänd mot de andra eleverna; hälsar…

Arga leken

Gruppstorlek: Par Arbetsmodell: Bilda par. Paren sitter mitt emot varandra och ser varandra i ögonen. De håller fast blicken så länge som möjligt utan att ”tappa masken”, börja skratta eller göra miner. Övningen kan utföras i olika tävlingsmoment som seriespel och cup. Seriespel. Sätt ihop en ”spellista”. Utgå från klasslistan och anteckna vilka elever som…

Om Retorik i skolan

Om författarna

Ladda ner

Övningar

Dela och sprid

FacebookTwitterRSS