Main menu

Artikelöversikt

Steg 3 · Aktivt lyssnande

Steg 3 handlar om aktivt lyssnande.

Njut av goda ord

Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen och par Material: Tidtagarur Arbetsmodell: Placera ut lika många stolar som elever i två rader mitt emot varandra. Se till att det finns ett tomutrymme mellan stolarna i varje rad (rad A och rad B).  Stolarna mitt emot varandra ska stå på så bekvämt ”pratavstånd” att elev A och elev B nästan…

Spelregler för lyssnaren

Vad bör en god lyssnare tänka på för att underlätta och vara ett stöd för talaren? I den här övningen tar klassen fram gemensamma regler, som de brukar vara väldigt duktiga på att försöka leva upp till. Övningen bör göras i början av varje läsår. När eleverna arbetar med retorik utvecklas deras sätt att tänka…

Den dåliga lyssnaren

Den här övningen gör vi för att uppmärksamma eleverna på skillnaden mellan en god och en dålig lyssnare. Här ligger fokus på lyssnaren. Den som berättar historien kan ställa sig framför gruppen och berätta utan att känna några krav om att behöva vara perfekt. Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen Material: Korta, roliga historier exempelvis Bellmanhistorier. Arbetsmodell: Gör…

Helgprat

Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen Arbetsmodell: Placera eleverna två och två eller tre och tre.  (Elev A, B och ev. C) Eleverna berättar för varandra vad de har gjort under helgen. Elev A börjar, B och C lyssnar. När elev A är klar, är det elev B:s tur att berätta för A och C. Sist berättar elev…

Historieläxa

Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen Arbetsmodell: Som övningen Helgprat. Eleverna berättar läxan för varandra. A återberättar B:s läxa. B återberättar A:s etc. Fördelen med det här ‘läxförhöret’ är, att när de berättar för varandra hjälper de varandra att komma ihåg. Elever som av någon anledning inte har tränat, får också hjälp med att komma på saker och…

En sann historia

Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen Arbetsmodell: Övningen går ut på att lyssna aktivt, att vara ”detektiv” och försöka genomskåda felet i berättelsen. ”Min farfar var fjärdingsman. (Det är ungefär detsamma som en polis. Fjärdingsmän fanns förut på mindre ställen på landet.) En gång fick han ta emot en anmälan om ett inbrott i en fäbod­stuga. Stugägaren kom…

Den berättande läraren

För att bli en god lyssnare måste man få många tillfällen att lyssna på bra berättare. Ett tips för att utveckla elevernas lyssnande är att ha en återkommande sago/berättarstund i klassen. Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen Material: Lappar med titlar på förslagsvis 3-5 sagor (välj gärna själv sagor som passar för gruppen och situationen). Askar att lägga…

Gruvarbetaren

Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen Material: Text för läraren; arbetsblad med meningar för eleverna. Arbetsmodell: Arbetsbladet med meningarna delas ut med baksidan upp till varje elev. Påpeka, att om övningen ska fungera, är det absolut förbjudet att titta på meningarna innan du har givit klartecken. Be eleverna att lyssna mycket uppmärksamt och läs sedan texten nedan för…

Om Retorik i skolan

Om författarna

Ladda ner

Övningar

Dela och sprid

FacebookTwitterRSS