Main menu

Artikelöversikt

Steg 2 · Fantasiskapande övningar

Steg 2 handlar om fantasiskapande övningar – turtagning

Vem är jag?

Gruppstorlek: Helklass Material: Bilder på djur att sätta fast på elevernas ryggar med klädnypor eller tejp Arbetsmodell: Eleverna går runt i klassrummet. Genom att ställa ja- och nejfrågor till andra elever, tar var och en reda på vilket djur man har på ryggen. Visa först hur det går till. Dra en bild i högen och…

Tjugo frågor

Precis som i ”Vem är jag” ska eleverna ställa ja- och nejfrågor. En viktig skillnad mellan övningarna är, att i den föregående är alla aktiva samtidigt, men i ”Tjugo frågor” är det en elev som är i centrum medan övriga elever turas om att ställa frågor till den här eleven. Gruppstorlek. Helklass Arbetsmodell. En elev…

Nycklar

Gruppstorlek: Hela gruppen/klassen Material: Så många nycklar, helst av olika utseende, att de räcker till hela gruppen. Arbetsmodell: Ge eleverna var sin nyckel och säg: – Nu ska du berätta en kort historia om din nyckel. Vart leder den? Är det nyckeln till ett hemligt rum? Är det nyckeln till en skatt? Vad finns bakom…

Ryggsäcken

Gruppstorlek: Hela gruppen/klassen Material: En påse/ryggsäck fylld med prylar. Arbetsmodell: Samla diverse vardagsföremål som till exempel några utländska mynt, en sked, en tejprulle, en kryddburk, små askar, ett gem, en ljusstump, gamla avlagda leksaker och plastfigurer. Gruppen sitter i ring. Alla får dra en sak från påsen som de gömmer i handen, så att ingen…

Jag gillar att…

Några elever tar ofta stor del av talutrymmet. I den här övningen ska man öva sig på att uttrycka sig kortfattat och tyst vänta på sin tur. Övningen är därför utpräglat formaliserad: påstående → fråga → svar. Samma mönster upprepas övningen igenom. Deltagarna måste formulera sig kort. Det finns inget utrymme för långa förklaringar. Öva…

Skicka vidare

Gruppstorlek: 12-14 elever Material: Talpinne eller magisk sten (eller någon lämplig sak som läraren och/eller klassen har valt). Arbetsmodell: Eleverna sitter i ring. Berätta för dem att de tillsammans ska skapa en så intressant och spännande berättelse som möjligt.  Man får tala när man fått talpinnen från den som haft ordet före en själv i…

Russin

Den här övningen tränar inte enbart turtagning utan är även fantasiskapande. Gruppstorlek: Hela gruppen/klassen Material: Russin Arbetsmodell: Klassen sitter i en ring. Bjud alla på russin. Läraren säger förslagsvis så här: – Alla har någon gång ätit russin. När ni var mindre och gick på dagis och skulle på utflykt, var det säkert många som…

Om Retorik i skolan

Om författarna

Ladda ner

Övningar

Dela och sprid

FacebookTwitterRSS