Main menu

Artikelöversikt

Steg 12 · Övningar att inspireras av

Steg 12 ger förslag på övningar att inspireras av

Vad skulle du göra om..?

Detta är en kom-igång-övning med syfte att skapa ett gott klimat i gruppen. Grundövningen går bra att göra med yngre elever, medan varianten passar bättre med elever som är något äldre. Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen. Material: Lappar i två färger, ca A6-storlek. Arbetsmodell: Dela ut lapparna i en av färgerna och be eleverna skriva och avsluta…

Nyhetssändning

Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen delas in i grupper om 4-5 elever. Material: Samla nyheter från lokalpress, rikstidningar, TV och/eller internet. Man behöver för det mesta hjälpa yngre elever med bearbetningen, så att språket blir begripligt för dem. Var noga med att understryka att de själva måste förstå vad de säger innan de redovisar för andra. Arbetsmodell:…

Talkshow

Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen delas in i grupper om 4-5 elever. Arbetsmodell: Med kända talkshows som förebild arbetar varje grupp ihop sin egen show. Prata om vilka talkshows eleverna brukar titta på. Titta på någon talkshow tillsammans och diskutera sedan hur den är upplagd. Vad gör programledaren som är bra? Hur skapar han/hon kontakt med sina…

Hög och låg status

Här gäller det för eleverna att med hjälp av kroppsspråket tydligt visa om de gestaltar en person med hög eller låg status. Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen som delas in i grupper om 2-4 elever. Material: Situationsbeskrivningar som ska användas till korta improvisationer. (Kopieringsunderlag med förslag på situationsbeskrivningar att klippa ut, så varje grupp får en lapp…

Om Retorik i skolan

Om författarna

Ladda ner

Övningar

Dela och sprid

FacebookTwitterRSS