Main menu

Artikelöversikt

Steg 10:4 Elocutio

Partesmodellens steg 4: Elocutio

Ordspråk

Gruppstorlek: Par/grupper om 3-4 elever/hela klassen i två lag Material: Tomma ordkort. Papper att skriva poängfördelningen på Arbetsmodell: Arbeta som med föregående övning ”Liknelser”, men låt först eleverna själva slå upp/hitta några ordspråk (förslagsvis 3-5 per elev) i ordspråksböcker eller på internet. De antecknar dem först i sina skrivböcker eller på lösblad och textar dem…

Rimma, simma, dimma, limma, grimma…

Att rimma utvecklar förmågan att uppfatta de olika ljuden i språket och att skilja mellan form och innehåll. När man rimmar är det är uttalet av orden som är viktig och inte hur de stavas. Gruppstorlek: Hela gruppen/klassen i två lag. Material: Papper att skriva rimord på. Arbetsmodell: Gå först igenom några ord som är…

Synonymer

Gruppstorlek: Hela gruppen/klassen i två lag. Material: En lista med adjektiv och exempel på deras syno­nymer. Arbetsmodell: Repetera vad en synonym är och ge exempel. Dela därefter in klassen i två lag. Lotta i förväg om vilket lag som ska börja svara och skriv upp båda lagens namn på tavlan. Läraren har listan med synonymer…

Antonymer

Gruppstorlek: Hela gruppen/klassen i två lag. Material: En lista med adjektiv och exempel på deras antonymer/motsatsord. Arbetsmodell: Gå först igenom alternativt repetera vad en antonym är och ge exempel. Dela därefter in klassen i två lag. Lotta i förväg om vilket lag som ska börja svara och skriv upp båda lagens namn på tavlan. Läraren…

Liknelser

En liknelse mellan två begrepp där jämförelseledet utgörs av “som” eller “liksom” t ex ”hungrig som en varg”. Elever med annat modersmål än svenska kan ha stora problem med liknelser, men samtidigt är den här övningen ett nyttigt och roligt sätt att lära sig idiomatiska uttryck på sitt nya modersmål.  Det kan också vara givande…

Ord överbord – dumpa ord

Eftersom ordklasser upplevs som ett relativt svårt moment, är det bra att befästa dem på flera olika sätt. I den här övningen får eleverna öva upp förmågan att skilja mellan ord från olika ordklasser på ett lustfyllt sätt. Det gäller att dumpa ord som inte är av samma slag. Orden, t ex adjektiv eller verb,…

Kategoriövning

För att inte enbart kalla en hund för en hund och en bil för en bil, utan i stället kunna säga vad slags hund och bil det handlar om – som till exempel labrador och Toyota – är det utvecklande och ger ett rikare och mer varierat språk att arbeta med kategorier. Ett exempel på…

Figurer & troper

Kopieringsunderlag till bokens s 136 hittar du här: Figurer, som har med den språkliga uppbyggnaden att göra, är exempelvis tretal, allitteration, anafor, epifor, antites, retorisk fråga. ”Figur – På latin figúra, när det vanliga och normala uttrycket för en företeelse byts mot ett mer konstfullt eller konstlat uttryck för att stegra intresset, framhäva vissa egenskaper…

Om Retorik i skolan

Om författarna

Ladda ner

Övningar

Dela och sprid

FacebookTwitterRSS