Main menu

Artikelöversikt

Steg 10:2 Inventio

Partesmodellens steg 2: Inventio

Sloppflutt

Gruppstorlek: Hela klassen/grupper om 3-4 elever Material: Arbetsblad i form av liggande A4-ark med rubrikerna i spalter: Vad? Vem? Hur? Var? När? Varför? (Med hjälp av vad?) Arbetsmodell: Läraren ger ett praktiskt exempel på hur man kan gå till väga, i samarbete med eleverna. Skriv rubrikerna (se kopieringsunderlaget) på tavlan eller visa dem på till…

Om Retorik i skolan

Om författarna

Ladda ner

Övningar

Dela och sprid

FacebookTwitterRSS