Main menu

Artikelöversikt

Steg 1 · Tillåtande klassrumsklimat

Steg 1 handlar om hur man skapar ett tillåtande klassrumsklimat, om hur man arbetar med förväntningar och ger en inblick i retorikens historia.

Du är bra

Enligt Quintilianus ska barnet få beröm och uppmuntran. Det får eleverna i den här övningen, som går ut på att stärka deras självkänsla. Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen Arbetsmodell: En förutsättning för att lyckas väl med övningen ”Du är bra” är, att eleverna känner till många adjektiv som anger positiva egenskaper. Brainstorma tillsammans fram så många sådana…

Klassråd

Uppmärksamma eleverna på, att vid ett klassråd tränar man på att framföra sin åsikt och argumentera för den. Det gäller att kunna argumentera för att finna gehör och få sin vilja igenom och att också få andra att respektera ens åsikter. Man röstar och följer de demokratiska spelreglerna precis som de fria männen gjorde under…

En röd räv rensar rönnbär

Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen Material: Tungvickningsramsor på tavlan och små speglar Arbetsmodell: Öva tungvrickningsramsor tillsammans. An­vänd speglar och uppmärksamma munnens och tungans rörelser. Säg ramsorna långsamt med överdriven artikulation och öka farten efterhand. Ett tips är att koncentrera sig på bokstaven ”r”. Får man till bra ”r” brukar resten följa med av sig självt. Hur många…

”Snöbollskrig” – en övning om förväntningar

Gruppstorlek: Hela gruppen/klassen Material: En klassuppsättning A4-ark Arbetsmodell: Alla elever får var sitt A4-ark. På arket ska de skriva tre förväntningar de har inför kommande läsår eller termin genom att besvara följande frågor som läraren skriver på tavlan: 1. Vad vill du lära dig? 2. Hur vill du vara a) som elev och b) som…

Kom!

En kravlös övning där eleverna lockas att på ett lustfyllt sätt ta ögonkontakt med varandra. Gruppstorlek: Hela gruppen/klassen Arbetsmodell: Stå i ring. Förklara för eleverna hur övningen går till innan ni börjar. Elev 1 (E1) börjar övningen genom att ta ögonkontakt med en elev i ringen. Den eleven (E2) säger då ”Kom”. E1 går långsamt…

Utmaningen

Utbyggnad av övningen Associationskedjor Nu är det dags för en utmaning: att göra båda kedjorna sam­tidigt! Stor koncentration krävs för att hålla dem igång. Man måste både hålla rätt på var de olika bollarna kommer ifrån och vart de ska härnäst. Det brukar leda till glada skratt när man har uppmärksamheten riktad åt fel håll…

Associationskedjor

Den här övningen hjälper till att skapa ett tillåtande klassrumsklimat och tränar dessutom såväl koncentration, koordination som simultankapacitet. Den är lämplig för alla åldrar. Gruppstorlek: Max 15-16 elever. Större grupper delas med fördel i två. Material: Två ärtpåsar eller bollar i olika färger (gärna ”kosh­bollar” eller jongleringsbollar som är lätta att gripa tag i och…

Om Retorik i skolan

Om författarna

Ladda ner

Övningar

Dela och sprid

FacebookTwitterRSS