Main menu

Artikelöversikt

Tag Archives: tillåtande klassrumsklimat

Vad skulle du göra om..?

Detta är en kom-igång-övning med syfte att skapa ett gott klimat i gruppen. Grundövningen går bra att göra med yngre elever, medan varianten passar bättre med elever som är något äldre. Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen. Material: Lappar i två färger, ca A6-storlek. Arbetsmodell: Dela ut lapparna i en av färgerna och be eleverna skriva och avsluta…

Fotografiet 2 – Presentationsövning med lyssnaren, inte talaren, i fokus

Använd gärna den här övningen som en av de första, där eleverna får göra en presentation inför klassen. Det känns tryggt att få ingå i en grupp, vilket avdramatiserar att tala inför gruppen. Här är det lyssnaren – inte talaren – som står i fokus vid responsarbetet. Talaren kommer alltså ur fokus och arbetsmodellen gör,…

Snigeln

Det var en gång en snigel som skulle krypa över en väg. Det tog en hel vecka och just när han hade hunnit över, så föll ett stort träd tvärs över vägen. Då sa snigeln: ”Vilken tur att det inte hände förra veckan, för då skulle jag ha varit död nu.” Gruppstorlek: Klassen/gruppen delas in…

Det visste du inte om mig

Gruppstorlek: a) Hela klassen/gruppen b) Smågrupper om 3-4 elever Material: Pennor och papper Arbetsmodell: a) Var och en skriver en ”hemlig” sak, eller åtminstone något ganska okänt om sig själv på sitt papper. (Det kan vara allt från favoritfärg till hemliga drömmar.) b) Läraren samlar in lapparna och gör grupper med 3-4 elever i varje…

Ögonkontakt

Det här stegets trygghets- och kom-igång-övningar för ett harmoniskt, tillåtande klassrumsklimat ägnas åt att våga ta ögonkontakt med varandra. I vår kultur är en viktig del av den sociala kompetensen att möta varandra med blicken. Det visar att vi respekterar och är öppna inför varandra; vi ger varandra positiva impulser och skickar signaler om att…

Ögonkontakt i rad

Gruppstorlek: Hela gruppen/klassen Arbetsmodell: Eleverna behåller sin position från föregående övning. De ska stå så långt till vänster som möjligt framför fönstret framifrån sett, så att det finns tomutrymme till höger om eleven längst ut på högerkanten. Eleven längst till vänster (elev 1) ställer sig så att han/hon är vänd mot de andra eleverna; hälsar…

Arga leken

Gruppstorlek: Par Arbetsmodell: Bilda par. Paren sitter mitt emot varandra och ser varandra i ögonen. De håller fast blicken så länge som möjligt utan att ”tappa masken”, börja skratta eller göra miner. Övningen kan utföras i olika tävlingsmoment som seriespel och cup. Seriespel. Sätt ihop en ”spellista”. Utgå från klasslistan och anteckna vilka elever som…

”Snöbollskrig” – en övning om förväntningar

Gruppstorlek: Hela gruppen/klassen Material: En klassuppsättning A4-ark Arbetsmodell: Alla elever får var sitt A4-ark. På arket ska de skriva tre förväntningar de har inför kommande läsår eller termin genom att besvara följande frågor som läraren skriver på tavlan: 1. Vad vill du lära dig? 2. Hur vill du vara a) som elev och b) som…

Kom!

En kravlös övning där eleverna lockas att på ett lustfyllt sätt ta ögonkontakt med varandra. Gruppstorlek: Hela gruppen/klassen Arbetsmodell: Stå i ring. Förklara för eleverna hur övningen går till innan ni börjar. Elev 1 (E1) börjar övningen genom att ta ögonkontakt med en elev i ringen. Den eleven (E2) säger då ”Kom”. E1 går långsamt…

Utmaningen

Utbyggnad av övningen Associationskedjor Nu är det dags för en utmaning: att göra båda kedjorna sam­tidigt! Stor koncentration krävs för att hålla dem igång. Man måste både hålla rätt på var de olika bollarna kommer ifrån och vart de ska härnäst. Det brukar leda till glada skratt när man har uppmärksamheten riktad åt fel håll…

Om Retorik i skolan

Om författarna

Ladda ner

Övningar

Dela och sprid

FacebookTwitterRSS