Main menu

Artikelöversikt

Tag Archives: spelregler

Spelregler för talaren

Vad bör en god talare tänka på för att lyckas så bra som möjligt med sitt framförande, väcka intresse hos publiken och få dem att vilja fortsätta lyssna? I den här övningen tar klassen fram gemensamma regler, som de brukar vara väldigt duktiga på att försöka leva upp till. Precis som med ”Spelregler för lyssnaren”…

Spelregler för lyssnaren

Vad bör en god lyssnare tänka på för att underlätta och vara ett stöd för talaren? I den här övningen tar klassen fram gemensamma regler, som de brukar vara väldigt duktiga på att försöka leva upp till. Övningen bör göras i början av varje läsår. När eleverna arbetar med retorik utvecklas deras sätt att tänka…

Om Retorik i skolan

Om författarna

Ladda ner

Övningar

Dela och sprid

FacebookTwitterRSS