Main menu

Artikelöversikt

Tag Archives: redovisning

Fotografiet 1 – berättarövning i ring

Gruppstorlek: Max 12-grupp Material: Fotografier på okända människor (till exempel klippta ur tidningar). Det kan vara såväl porträtt som människor som utför någon aktivitet. Arbetsmodell: Skriv upp frågeorden Vem? När? Var? Hur? Vad?  Varför? Med hjälp av vad? på tavlan som en påminnelse och hjälp för eleverna.  Gruppen sitter i ring och alla får var…

Veckans nyheter

Att använda sig av nyheter när man tränar redovisningar är ett bra tillfälle att skapa intresse för omvärlden. Genom att låta två elever/vecka vara ansvariga för uppgiften nås dubbla syften: regelbunden träning samt koll på nyhetsflödet. Gruppstorlek: Två elever Material: Nyheter från tidningar, internet, TV samt talkort. (Arbetet underlättas om man har tillgång till texter…

Redovisning av SO

Detta är ett användbart sätt att integrera svenska och SO. Det är också är en bra modell att använda vid en examination av något ämnesområde. Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen arbetar med uppgiften. Uppgiften kan användas som en individuell uppgift, pararbete eller grupparbete med 3-5 elever. Material: Läroböcker och faktatexter samt talkort. Arbetsmodell: Samma arbetsmodell som i…

Om Retorik i skolan

Om författarna

Ladda ner

Övningar

Dela och sprid

FacebookTwitterRSS