Main menu

Artikelöversikt

Tag Archives: övning

Rimma, simma, dimma, limma, grimma…

Att rimma utvecklar förmågan att uppfatta de olika ljuden i språket och att skilja mellan form och innehåll. När man rimmar är det är uttalet av orden som är viktig och inte hur de stavas. Gruppstorlek: Hela gruppen/klassen i två lag. Material: Papper att skriva rimord på. Arbetsmodell: Gå först igenom några ord som är…

Synonymer

Gruppstorlek: Hela gruppen/klassen i två lag. Material: En lista med adjektiv och exempel på deras syno­nymer. Arbetsmodell: Repetera vad en synonym är och ge exempel. Dela därefter in klassen i två lag. Lotta i förväg om vilket lag som ska börja svara och skriv upp båda lagens namn på tavlan. Läraren har listan med synonymer…

Antonymer

Gruppstorlek: Hela gruppen/klassen i två lag. Material: En lista med adjektiv och exempel på deras antonymer/motsatsord. Arbetsmodell: Gå först igenom alternativt repetera vad en antonym är och ge exempel. Dela därefter in klassen i två lag. Lotta i förväg om vilket lag som ska börja svara och skriv upp båda lagens namn på tavlan. Läraren…

Hög och låg status

Här gäller det för eleverna att med hjälp av kroppsspråket tydligt visa om de gestaltar en person med hög eller låg status. Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen som delas in i grupper om 2-4 elever. Material: Situationsbeskrivningar som ska användas till korta improvisationer. (Kopieringsunderlag med förslag på situationsbeskrivningar att klippa ut, så varje grupp får en lapp…

Liknelser

En liknelse mellan två begrepp där jämförelseledet utgörs av “som” eller “liksom” t ex ”hungrig som en varg”. Elever med annat modersmål än svenska kan ha stora problem med liknelser, men samtidigt är den här övningen ett nyttigt och roligt sätt att lära sig idiomatiska uttryck på sitt nya modersmål.  Det kan också vara givande…

Ord överbord – dumpa ord

Eftersom ordklasser upplevs som ett relativt svårt moment, är det bra att befästa dem på flera olika sätt. I den här övningen får eleverna öva upp förmågan att skilja mellan ord från olika ordklasser på ett lustfyllt sätt. Det gäller att dumpa ord som inte är av samma slag. Orden, t ex adjektiv eller verb,…

Kategoriövning

För att inte enbart kalla en hund för en hund och en bil för en bil, utan i stället kunna säga vad slags hund och bil det handlar om – som till exempel labrador och Toyota – är det utvecklande och ger ett rikare och mer varierat språk att arbeta med kategorier. Ett exempel på…

Sloppflutt

Gruppstorlek: Hela klassen/grupper om 3-4 elever Material: Arbetsblad i form av liggande A4-ark med rubrikerna i spalter: Vad? Vem? Hur? Var? När? Varför? (Med hjälp av vad?) Arbetsmodell: Läraren ger ett praktiskt exempel på hur man kan gå till väga, i samarbete med eleverna. Skriv rubrikerna (se kopieringsunderlaget) på tavlan eller visa dem på till…

Mitt tal 1

Den här övningen, ”Mitt tal”, påminner om den individuella öv­ningen ”En intressant upplevelse 1” ovan. Skillnaden är, att elev­erna där är mer styrda vid valet av specifikt ämne, medan de här i stället fritt väljer sitt specifika ämne utifrån det generella ämnet. Övningen återkommer och byggs ut i del 2-7 i partes­modellen. Gruppstorlek: Enskilt Material:…

En intressant upplevelse 1

Gruppstorlek: Enskilt Material: ”Frågor för eleverna att ställa sig” på smartboard, PP etc. Tillgång till arbetsblad med ”De sju frågorna” och ”FAMN”. Tidsåtgång: Ca 20 minuter + tid för diskussion med läraren. Arbetsmodell: Eleverna får veta att det generella syftet är att hålla ett tal om ”en intressant upplevelse som på något sätt förändrat dem”…

Om Retorik i skolan

Om författarna

Ladda ner

Övningar

Dela och sprid

FacebookTwitterRSS