Main menu

Artikelöversikt

Tag Archives: ögonkontakt

Njut av goda ord

Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen och par Material: Tidtagarur Arbetsmodell: Placera ut lika många stolar som elever i två rader mitt emot varandra. Se till att det finns ett tomutrymme mellan stolarna i varje rad (rad A och rad B).  Stolarna mitt emot varandra ska stå på så bekvämt ”pratavstånd” att elev A och elev B nästan…

Ögonkontakt

Det här stegets trygghets- och kom-igång-övningar för ett harmoniskt, tillåtande klassrumsklimat ägnas åt att våga ta ögonkontakt med varandra. I vår kultur är en viktig del av den sociala kompetensen att möta varandra med blicken. Det visar att vi respekterar och är öppna inför varandra; vi ger varandra positiva impulser och skickar signaler om att…

Ögonfärg i rad

Gruppstorlek: Hela gruppen/klassen Arbetsmodell: Alla elever ställer sig med ansiktena vända mot ett fönster, om det är möjligt. Ljuset från fönstret gör att ögonfärg och nyanser framträder tydligare, vilket är en fördel. Uppgiften är att utforska varandras ögonfärg och placera sig så, att eleven med ljusaste ögonfärgen ställer sig längst till vänster och eleven med…

Ögonkontakt i rad

Gruppstorlek: Hela gruppen/klassen Arbetsmodell: Eleverna behåller sin position från föregående övning. De ska stå så långt till vänster som möjligt framför fönstret framifrån sett, så att det finns tomutrymme till höger om eleven längst ut på högerkanten. Eleven längst till vänster (elev 1) ställer sig så att han/hon är vänd mot de andra eleverna; hälsar…

Arga leken

Gruppstorlek: Par Arbetsmodell: Bilda par. Paren sitter mitt emot varandra och ser varandra i ögonen. De håller fast blicken så länge som möjligt utan att ”tappa masken”, börja skratta eller göra miner. Övningen kan utföras i olika tävlingsmoment som seriespel och cup. Seriespel. Sätt ihop en ”spellista”. Utgå från klasslistan och anteckna vilka elever som…

Kom!

En kravlös övning där eleverna lockas att på ett lustfyllt sätt ta ögonkontakt med varandra. Gruppstorlek: Hela gruppen/klassen Arbetsmodell: Stå i ring. Förklara för eleverna hur övningen går till innan ni börjar. Elev 1 (E1) börjar övningen genom att ta ögonkontakt med en elev i ringen. Den eleven (E2) säger då ”Kom”. E1 går långsamt…

Om Retorik i skolan

Om författarna

Ladda ner

Övningar

Dela och sprid

FacebookTwitterRSS