Main menu

Artikelöversikt

Tag Archives: lyssna

Den dåliga lyssnaren

Den här övningen gör vi för att uppmärksamma eleverna på skillnaden mellan en god och en dålig lyssnare. Här ligger fokus på lyssnaren. Den som berättar historien kan ställa sig framför gruppen och berätta utan att känna några krav om att behöva vara perfekt. Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen Material: Korta, roliga historier exempelvis Bellmanhistorier. Arbetsmodell: Gör…

En sann historia

Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen Arbetsmodell: Övningen går ut på att lyssna aktivt, att vara ”detektiv” och försöka genomskåda felet i berättelsen. ”Min farfar var fjärdingsman. (Det är ungefär detsamma som en polis. Fjärdingsmän fanns förut på mindre ställen på landet.) En gång fick han ta emot en anmälan om ett inbrott i en fäbod­stuga. Stugägaren kom…

Den berättande läraren

För att bli en god lyssnare måste man få många tillfällen att lyssna på bra berättare. Ett tips för att utveckla elevernas lyssnande är att ha en återkommande sago/berättarstund i klassen. Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen Material: Lappar med titlar på förslagsvis 3-5 sagor (välj gärna själv sagor som passar för gruppen och situationen). Askar att lägga…

Nycklar

Gruppstorlek: Hela gruppen/klassen Material: Så många nycklar, helst av olika utseende, att de räcker till hela gruppen. Arbetsmodell: Ge eleverna var sin nyckel och säg: – Nu ska du berätta en kort historia om din nyckel. Vart leder den? Är det nyckeln till ett hemligt rum? Är det nyckeln till en skatt? Vad finns bakom…

Jag gillar att…

Några elever tar ofta stor del av talutrymmet. I den här övningen ska man öva sig på att uttrycka sig kortfattat och tyst vänta på sin tur. Övningen är därför utpräglat formaliserad: påstående → fråga → svar. Samma mönster upprepas övningen igenom. Deltagarna måste formulera sig kort. Det finns inget utrymme för långa förklaringar. Öva…

Gruvarbetaren

Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen Material: Text för läraren; arbetsblad med meningar för eleverna. Arbetsmodell: Arbetsbladet med meningarna delas ut med baksidan upp till varje elev. Påpeka, att om övningen ska fungera, är det absolut förbjudet att titta på meningarna innan du har givit klartecken. Be eleverna att lyssna mycket uppmärksamt och läs sedan texten nedan för…

Om Retorik i skolan

Om författarna

Ladda ner

Övningar

Dela och sprid

FacebookTwitterRSS