Main menu

Artikelöversikt

Tag Archives: känslor

Visa en känsla med kroppsspråk och röst

Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen; 4/5-grupper Material: Olika känsloadjektiv och meningar Arbetsmodell: Det här är en övning i tre delar. a) Visa de olika känslorna, en efter en, enbart med mimik. Be eleverna härma och visa känslorna på samma sätt. Dela in klassen i grupper om 4-5 elever. Be gärna eleverna komma med förslag på fler känslor…

Hur känner jag mig?

Här kan man ta tillfället i akt och lära eleverna ord och begrepp som används för att sätta ord på känslor. Gruppstorlek: Presentation med hela klassen/gruppen och därefter arbete i smågrupper om 4-5 elever. Material: Ordkort med olika sinnesstämningar/känsloadjektiv, till exempel arg, stressad, glad, hysterisk, generad, stolt, sömnig etc. Arbetsmodell: För att visa eleverna hur…

Om Retorik i skolan

Om författarna

Ladda ner

Övningar

Dela och sprid

FacebookTwitterRSS