Main menu

Artikelöversikt

Tag Archives: figurer

Figurer & troper

Kopieringsunderlag till bokens s 136 hittar du här: Figurer, som har med den språkliga uppbyggnaden att göra, är exempelvis tretal, allitteration, anafor, epifor, antites, retorisk fråga. ”Figur – På latin figúra, när det vanliga och normala uttrycket för en företeelse byts mot ett mer konstfullt eller konstlat uttryck för att stegra intresset, framhäva vissa egenskaper…

Om Retorik i skolan

Om författarna

Ladda ner

Övningar

Dela och sprid

FacebookTwitterRSS