Main menu

Artikelöversikt

Tag Archives: disposition

Nyhetssändning

Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen delas in i grupper om 4-5 elever. Material: Samla nyheter från lokalpress, rikstidningar, TV och/eller internet. Man behöver för det mesta hjälpa yngre elever med bearbetningen, så att språket blir begripligt för dem. Var noga med att understryka att de själva måste förstå vad de säger innan de redovisar för andra. Arbetsmodell:…

Argumenterande tal

Den arbetsmodell som presenteras här är tänkt som ett hjälp­medel till att komma igång med ett argumenterande tal. När man väl lärt sig arbetsgången, är man naturligtvis fri att ”hoppa” mellan de olika delarna. xx I dispositionsmallen föreslås tre förargument. Visst kan man ha fler, men vårt minne – såväl lyssnarens som talarens – klarar…

Kopieringsunderlag till Dispositionen

Dispositionen – Traditionellt tal Inledningen     Ska väcka åhörarnas intresse och lust att lyssna. Här ska också talets huvudtanke presenteras. Mittpartiet     Huvudtanken ska stärkas och åskådliggöras med hjälp av materialet från inventio och av ett språk som passar i sammanhanget. Distinkta övergångar skapas för att hjälpa lyssnarna att följa tankegången, ”den röda tråden”. Avslutningen  …

Om Retorik i skolan

Om författarna

Ladda ner

Övningar

Dela och sprid

FacebookTwitterRSS