Main menu

Artikelöversikt

Tag Archives: dispositio

Kopieringsunderlag till Dispositionen

Dispositionen – Traditionellt tal Inledningen     Ska väcka åhörarnas intresse och lust att lyssna. Här ska också talets huvudtanke presenteras. Mittpartiet     Huvudtanken ska stärkas och åskådliggöras med hjälp av materialet från inventio och av ett språk som passar i sammanhanget. Distinkta övergångar skapas för att hjälpa lyssnarna att följa tankegången, ”den röda tråden”. Avslutningen  …

Om Retorik i skolan

Om författarna

Ladda ner

Övningar

Dela och sprid

FacebookTwitterRSS