Main menu

Artikelöversikt

Tag Archives: centrum

Tjugo frågor

Precis som i ”Vem är jag” ska eleverna ställa ja- och nejfrågor. En viktig skillnad mellan övningarna är, att i den föregående är alla aktiva samtidigt, men i ”Tjugo frågor” är det en elev som är i centrum medan övriga elever turas om att ställa frågor till den här eleven. Gruppstorlek. Helklass Arbetsmodell. En elev…

Om Retorik i skolan

Om författarna

Ladda ner

Övningar

Dela och sprid

FacebookTwitterRSS