Search results for "övning" Page 2Sökresultat övning » Retorik i skolan
Main menu

Search Results for: övning

Andningsövning II

Den här övningen går ut på att få tillräckligt mycket luft för att kunna säga det man har tänkt säga. Samtidigt fortsätter man att träna på att andas med hjälp av magen. Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen Arbetsmodell: Precis som i förra övningen ska övningen genomföras liggande respektive sittande och stående. Säg: – Hur långt kan du…

Fotografiet 1 – berättarövning i ring

Gruppstorlek: Max 12-grupp Material: Fotografier på okända människor (till exempel klippta ur tidningar). Det kan vara såväl porträtt som människor som utför någon aktivitet. Arbetsmodell: Skriv upp frågeorden Vem? När? Var? Hur? Vad?  Varför? Med hjälp av vad? på tavlan som en påminnelse och hjälp för eleverna.  Gruppen sitter i ring och alla får var…

Fotografiet 2 – Presentationsövning med lyssnaren, inte talaren, i fokus

Använd gärna den här övningen som en av de första, där eleverna får göra en presentation inför klassen. Det känns tryggt att få ingå i en grupp, vilket avdramatiserar att tala inför gruppen. Här är det lyssnaren – inte talaren – som står i fokus vid responsarbetet. Talaren kommer alltså ur fokus och arbetsmodellen gör,…

Presentationsövning

Efter att eleverna har tränat på att göra entré och inta rummet är det dags för en presentationsövning. Det finns många tillfällen i livet när man plötsligt ska presentera sig med sitt namn och samtidigt förväntas säga något intressant om sig själv. Man blir ofta överrumplad och har svårt att komma på något över huvud…

Talkort – Variant: Utvidgad övning med turtagning och reflektion

Nu lägger vi till momentet turtagning (se steg 2), och kombinerar detta med arbetet med talkort i 4-grupper. Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen, parvis och 4-grupp Material: Faktatexter från aktuellt so- eller no-ämne, talkort i A6-format Arbetsmodell: Eleverna arbetar parvis med sina texter på samma sätt som i ovanstående övningar. Paret tränar tillsammans och redovisar för varandra.…

”Snöbollskrig” – en övning om förväntningar

Gruppstorlek: Hela gruppen/klassen Material: En klassuppsättning A4-ark Arbetsmodell: Alla elever får var sitt A4-ark. På arket ska de skriva tre förväntningar de har inför kommande läsår eller termin genom att besvara följande frågor som läraren skriver på tavlan: 1. Vad vill du lära dig? 2. Hur vill du vara a) som elev och b) som…

Övningar

Vi har samlat övningarna under respektiva steg: Steg 1 · Tillåtande klassrumsklimat Steg 2 · Fantasiskapande övningar – turtagning Steg 3 · Aktivt lyssnande  Steg 4 · Berättelser I  Steg 5 · Berättelser II Steg 6 · Minnestekniker Steg 7 · Framförandet Steg 8 · Respons – ros och goda råd  Steg 9 · Röst…

Kategoriövning

För att inte enbart kalla en hund för en hund och en bil för en bil, utan i stället kunna säga vad slags hund och bil det handlar om – som till exempel labrador och Toyota – är det utvecklande och ger ett rikare och mer varierat språk att arbeta med kategorier. Ett exempel på…

Retorik i skolan

Retorikundervisningen ska vara ett praktiskt ’verktyg’ för alla stadier och alla ämnen i skolan. Även om boken främst riktar sig till grundskolans åk 4-9, kan den användas också på gymnasiet som en inkörsport till ­arbetet med retorik.…

Om Retorik i skolan

Om författarna

Ladda ner

Övningar

Dela och sprid

FacebookTwitterRSS