Main menu

Klassråd

Uppmärksamma eleverna på, att vid ett klassråd tränar man på att framföra sin åsikt och argumentera för den. Det gäller att kunna argumentera för att finna gehör och få sin vilja igenom och att också få andra att respektera ens åsikter. Man röstar och följer de demokratiska spelreglerna precis som de fria männen gjorde under antiken när retoriken växte fram.

Gruppstorlek: Hela gruppen/klassen

Arbetsmodell: För att göra den här argumentationsövningen utgår man från ett påstående, till exempel Pizza till skollunch varje dag, som läraren skriver på tavlan. Dela in klassen i två lag, A som är för och B som är mot pizza till skollunch varje dag . Varje grupp indelas sedan i undergrupper om 3-5 elever. De väljer en sekreterare, som under 5 minuter antecknar gruppens argument för respektive mot. Därefter samlas alla som tillhör lag A. De utser en gemensam ledare/sekreterare, jämför sina listor och försöker hitta de fem bästa förargumenten, som sekreteraren skriver på en ”pluslista”. Lag B gör likadant som lag A, men samlar sina fem bästa motargument på en ”minuslista”.

Annons

Plus- och minuslagen möts under lärarens ledning. De turas om att presentera ett argument åt gången (låt flera elever få ordet, så inte samma elev för gruppens talan) och läraren antecknar argumenten på tavlan i en plus- och en minuslista.

Låt slutligen hela klassen rösta individuellt för vilka fyra argument de tycker är bäst. Säg, att det är viktigt att rösta på de argument de verkligen tycker är avgjort bäst, inte för att de är den egna gruppens. Be dem fundera och ta ställning under någon minut. Läs sedan ett argument åt gången och be eleverna rösta med handuppräckning och samtidigt blunda för att inte påverkas av kompisarnas röstning. Räkna och anteckna antalet röster bredvid respektive argument. När alla argument är genomgångna, gör en sammanräkning och en rangordning. Vad kom klassen fram till? Pizza till skollunch varje dag eller inte?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Om Retorik i skolan

Om författarna

Ladda ner

Övningar

Dela och sprid

FacebookTwitterRSS