Main menu

Jag gillar att…

Några elever tar ofta stor del av talutrymmet. I den här övningen ska man öva sig på att uttrycka sig kortfattat och tyst vänta på sin tur. Övningen är därför utpräglat formaliserad: påstående → fråga → svar. Samma mönster upprepas övningen igenom. Deltagarna måste formulera sig kort. Det finns inget utrymme för långa förklaringar.

Öva gärna på den här tekniken, till exempel innan man går till maten och det bara är några minuter kvar av lektionen. Då, och även i andra sammanhang, är det viktigt att kunna fatta sig kort och koncist, så att alla i klassen hinner få komma till tals.

Gruppstorlek: Hela gruppen/klassen

Annons

Material: Talpinne eller magisk sten (eller någon lämplig sak som läraren och/eller klassen valt).

Arbetsmodell: Skriv följande inledningar på tavlan: Jag gillar att… Jag är bra på att… Jag vill …

Ge några exempel på hur meningarna kan avslutas, t ex:
Jag gillar att baka bullar/läsa spännande böcker/dansa.
Jag är bra på att baka bullar/spela gitarr.
Jag vill bli veterinär/bli hockeyproffs/åka till Australien.

Ge fler exempel, gärna med förslag från eleverna, så de är in­förstådda med att möjligheterna är oändliga.

Alla elever får ett papper i storleken A6, där de först skriver de tre inledningarna och sedan avslutar meningarna på egen hand.

Skriv därefter på tavlan: Vem? När? Var? Hur? Vad? Förklara, att om man ställer frågor som börjar med något av de här frågeorden, så kan man inte bara svara ”ja” eller ”nej” på frågan utan man måste svara med en mening. (Läs mer om ”De sju frågornas metod” i steg 4.)

Det är bra om varför inte är med från början. Det är bättre att inleda med de övriga frågeorden, eftersom det kan vara jobbigt/känsligt att besvara frågan varför innan man lärt känna varandra ordentligt. Att alla först känner sig trygga med varandra är viktigt. Man får bara svara med en mening/sats. Det är inte tillåtet med långa förklaringar. Be eleverna ställa frågor till på­ståendena på tavlan som i exemplen nedan och ge också gärna exempel på svar på frågorna de ställt.

– Jag gillar att dansa. → Vad dansar du? → Foxtrot och bugg.
– Jag är bra på att baka bullar. → Vem har lärt dig att baka? → Min mormor.
– Jag vill bli veterinär.  → Hur ska du göra för att bli det?  → Plugga och få bra betyg.

Dela in eleverna i grupper om fyra. Ge varje grupp en talpinne eller en magisk sten och förklara att det bara är tillåtet att prata när man håller i talpinnen/stenen. Varje grupp delas in i elev A, B, C och D och följer arbetsgången:

A tar pinnen/stenen och läser upp sina tre meningar. A skickar pinnen/stenen till B som ställer en fråga till A utifrån ett av påståendena.

A får tillbaka pinnen/stenen, svarar med en mening och skickar pinnen/stenen till C som ställer en fråga till A utifrån ett av de två återstående påståendena. A får tillbaka pinnen/stenen och svarar på C:s fråga. A skickar pinnen/stenen till D som ställer sin fråga till A utifrån det tredje påståendet. D skickar tillbaka pinnen/stenen och A besvarar den sista frågan.

Nu blir det B:s tur att läsa upp sina tre meningar och proceduren upprepas. C frågar, B svarar. D frågar, B svarar. A frågar, B svarar. Hela tiden skickas pinnen/stenen mellan den som frågar och den som svarar för att poängtera att det är den som har pinnen/stenen som har ordet och att svaren alltid ska ges i endast en mening.

I den här övningen får eleverna säga något bra och positivt om sig själva. Det kan vara svårt att erkänna att man är bra på något, inte minst i vår kultur, men här ska man ta plats och bejaka sig själv. Övning ger färdighet, heter det ju och det gäller också när det handlar om att öva på att stärka sin självkänsla.

”Jag gillar att…” är även en bra lyssnarövning, eftersom man måste lyssna ordentligt för att kunna formulera en fråga utifrån de tre meningar man hör. Lyssna  →  ta in  →  formulera en fråga   →  svara/ge svaret till sändaren. (I steg 3 presenteras hur viktigt det är att vara en god lyssnare.)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Om Retorik i skolan

Om författarna

Ladda ner

Övningar

Dela och sprid

FacebookTwitterRSS