Main menu

Gruvarbetaren

Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen
Material: Text för läraren; arbetsblad med meningar för eleverna.


Arbetsmodell: Arbetsbladet med meningarna delas ut med baksidan upp till varje elev. Påpeka, att om övningen ska fungera, är det absolut förbjudet att titta på meningarna innan du har givit klartecken. Be eleverna att lyssna mycket uppmärksamt och läs sedan texten nedan för dem.
Informera därefter eleverna om att de, när du sagt att de får vända på arbetsbladet, ska ta ställning till påståendena så snabbt som möjligt genom att skriva R (Rätt) om de tror att påståendet stämmer; F (Fel) om de tror att det är fel och ? om de tycker att de inte kan avgöra om påståendet är rätt eller fel. De ska inte tänka efter utan bara snabbt skriva det alternativ de först tänker på. Be dem nu vända på arbetsbladet och säg att de så snart de läst en mening ska skriva R, F eller ? intill den. De får inte ändra sina svar.
När de är klara, ska de bilda par och under 2-3 minuter jämföra sina svar, diskutera dem och gemensamt försöka ändra till samma svar. Fråga efter någon minut om det är svårt att bli överens och om de vill höra berättelsen igen. Läs sedan texten en andra gång och ge dem möjlighet att ändra igen under ca 2 minuter. Medan eleverna gör detta, skriver du numren på meningarna lodrätt på tavlan. Som rubrik skriver du R     F     ? med utrymme mellan symbolerna.
Be eleverna räkna hur många meningar de noterat med R. Räkna uppifrån och fråga dem: – Hur många har 10? Be dem svara med handuppräckning. Räkna nedåt och anteckna det högsta antalet i utrymmet till höger om R i rubriken. Gör sedan likadant med F och ?. Det brukar visa sig att det finns fler R och F än det finns ?.
Gå igenom mening för mening genom att först be om förslag på svar och sedan skriva det rätta (R, F eller ?) bredvid respektive nummer på tavlan.
Text att läsa:
Den utmattade och hungriga gruvarbetaren hade precis satt en sten för öppningen till ett hemligt, litet gömställe i bergväggen, när någon smög fram bakifrån och krävde att få guldklimpar och att gömman skulle öppnas. Stenen togs bort från öppningen. Gömman länsades på innehållet och personen rusade därifrån. Ett larm började tjuta och gruvvakten uppmärksammades på det som hänt.

Meningar:
1.     Rånaren närmade sig just när mannen hade satt en sten för öppningen till sitt hemliga gömställe.
2.     Personen som dök upp krävde inga guldklimpar.
3.    Rånaren var en man.
4.     Mannen som tog bort stenen från öppningen till gömstället var gruvarbetaren.
5.     Gömstället innehöll guldklimpar, men i berättelsen sägs inte hur många.
6.     Någon tog bort stenen från öppningen.
7.     Rånaren tog guldklimparna i gömstället.
8.     Rånaren tog inte guldklimparna.
9.     Rånaren rusade därifrån.
10.    Gruvarbetaren satte igång larmet.

Facit:
1.   ?  Vi vet inte om det var en man som hade satt en sten för öppningen. Kanske en kvinna?
2.   F
3.   ? Någon smög fram. Vi vet inte om det var en man eller en kvinna.
4.   ? Stenen togs bort. Vi vet inte av vem eller om det var en man.
5.   ? Vi vet inte vad som fanns i gömman. Det kan ha varit guldklimpar, pengar eller falukorv.
6.   R
7.   ? Vi vet inte om det var rånaren eller gruvarbetaren själv som tog guldklimparna – om det nu var guldklimpar.
8.   ? Vi vet inte vem som tog vad.
9.   ? Vi vet inte om det var rånaren eller gruvarbetaren som rusade därifrån.
10. ? Vi vet inte vem som satte igång larmet.

Annons

Vilken fördelning blev det av R, F och ? jämfört med innan ni gick igenom svaren? Det brukar visa sig att eleverna inte hade särskilt många? Diskutera tillsammans hur det kan komma sig att ­svaren inte blev de förväntade. Kan det bero på att vi har för­utfattade meningar? Kanske förutsätter vi t ex att både gruvarbetare och rånare är män? Hur trovärdiga kan exempelvis vittnesuppgifter vara med tanke på våra förutfattade meningar?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Om Retorik i skolan

Om författarna

Ladda ner

Övningar

Dela och sprid

FacebookTwitterRSS