Main menu

Artikelöversikt

Om boken

Introduktion – Retorik i skolan

Den kanske mest påtagliga och snabbaste vinsten av retorikarbetet är att elevernas självkänsla och självförtroende växer och att deras självbild blir mer positiv och nyanserad. När vi arbetar med retorik upplever vi även att grogrunden för mobbing minskar i takt med att förståelse och empati ökar och förhoppningen är, att eleverna lär sig att våga…

Om Retorik i skolan

Enligt läroplanen ska undervisningen i svenska ge eleverna möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Retorik är kunskap för livet – och vi menar att det är lika viktigt som att lära sig skriva. Att arbeta med språket, ”språkandet”, att kunna hålla tal, ­anföranden och ­presentationer, att kunna tala, lyssna, samtala och…

Om Retorik i skolan

Om författarna

Ladda ner

Övningar

Dela och sprid

FacebookTwitterRSS